Thống kê truy cập
 • Đang online: 7
 • Hôm nay: 53
 • Trong tuần: 272
 • Tất cả: 37304
Kế hoạch khắc phục học sinh chưa đọc thông, viết thạo 19-20

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS LONG HÒA

                                                           ____________________

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________________________________________________________________

 

Số:   /KH-THCS

 

        Long Hòa, ngày 25  tháng 9  năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG

HỌC SINH YẾU KÉM CHƯA ĐỌC THÔNG, VIẾT THẠO

Năm học: 2019-2020

 

Căn cứ Hướng dẫn số 09/HD-SGDĐT, ngày 04/9/2019 thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019 -2020 của Sở GD-ĐT Trà Vinh;

          Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-PGDĐT, ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp THCS trong năm học 2019-2020;

Căn cứ Kế hoạch số …/KH-THCS, ngày … tháng 9 năm 2019 của Trường THCS Long Hòa về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2019-2020;

Căn cứ vào tình hình thực tế chất lượng đến thời điểm khảo sát đầu năm học 2019-2020, bộ phận chuyên môn đề ra các giải pháp khác phục tình trạng học sinh yếu kém, học sinh chưa đọc thông viết thạo cụ thể như sau::

 1. MỤC TIÊU:

  -Củng cố, bổ sung kiến thức cho học sinh yếu kém, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh.

  -Đạt được chuẩn kiến thức kỹ năng, nắm vững kiến thức trọng tâm qua từng tiết dạy của các môn học.

  -Không để học sinh bỏ học giữa chừng vì học yếu kém.

 2. II.CÁC GIẢI PHÁP:
  1. Đối với giáo viên bộ môn:

  -Lập danh sách theo dõi, cập nhật chất lượng học sinh yếu kém thường xuyên và kiềm cập để học sinh nắm vững kiến thức cơ bản.

  -Soạn giáo án ( kế hoạch ) đầy đủ theo yêu cầu. Đảm bảo nội dung kiến thức, thời gian giảng dạy theo quy định, có biện pháp tiếp cận, kiềm cập sát đối tượng, theo dõi sự tiến bộ từng đơn vị kiến thức của học sinh.

  -Kết hợp giáo viên chủ nhiệm thường xuyên theo dõi, giúp đỡ các em mọi lúc mọi nơi, gợi ý để học sinh mạnh dạn trao đổi với giáo viên mỗi khi các em gặp khó khăn trong học tập. Đồng thời, xây dựng phương pháp đôi bạn cùng tiến, học tập ở nhà cho học sinh.

  -Lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, khuyến khích học sinh yếu kém tham gia bài đồng thời hướng dẫn các em phương pháp học tập trên mạng internet.

  -Tăng cường kiểm tra, nắm bắt lỗ hỏng kiến thức để bổ sung kịp thời, tạo tâm lý thoải máy để học sinh hoạt động,có sự biểu dương khích lệ phù hợp với học sinh.

  -Dạy tự chọn theo chủ đề bám sát, chú trọng nhiều đến đối tượng yếu kém, kiềm cập chặt chẽ giúp học sinh vươn lên trong học tập.

  1. Đối với giáo viên chủ nhiệm:

  -Kết hợp với giáo viên bộ môn trong việc phân loại học sinh, có biện pháp giáo dục phù hợp tránh việc để học sinh mặc cảm vì học tập yếu kém.

  -Lập danh sách theo dõi, cập nhật chất lượng học sinh yếu kém từng định kỳ và cải tiến phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp từng đối tượng học sinh.

  -Kết hợp với giáo viên bộ môn, Tổng phụ trách thành lập đôi bạn cùng tiến trong việc học ở nhà cũng như giúp nhau trên lớp.

  -Thông qua các tiết sinh hoạt dưới cờ tạo sân chơi đố vui để học nhằm ôn luyện kiến thức cho học sinh và giúp các em tự tin trình bày ý kiến của mình trước tập thể. Qua đó nâng cao chất lượng dạy học của trường.

  -Chú trọng đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, tranh tủ cấp trên giúp đỡ học sinh phấn đấu vươn lên trong sinh hoạt gia đình và từ đó xây dựng ý thức học tập đúng đắn cho học sinh.

  -Hướng dẫn, giúp đỡ học sinh tự giác học tập, tạo sự gần gũi, xem học sinh như em ruột của mình, giáo dục học sinh bằng tình thương người mẹ và giáo viên chủ nhiệm phải là chỗ vựa tinh thần cho học sinh mỗi khi các em gặp khó khăn, trở ngại trong học tập cũng như trong cuộc sống.

  -Thông qua sổ liên lạc, thông báo với gia đình học sinh về lực học, xử lý thông tin phản hồi từ phía cha mẹ các em để thống nhất biện pháp giáo dục các em đạt hiệu quả cao nhất.

  1. Đối với Tổ trưởng , Tổ phó chuyên môn:

  -Đôn đốc giáo viên thực hiện khâu nâng kém, kiềm cập theo lịch và quan tâm hằng ngày để kịp thời giúp đỡ cho học sinh vượt qua khó khăn trong học tập.

  -Trong các kỳ sinh hoạt tổ đưa ra từng giải pháp cụ thể đối với từng học sinh của lớp để có biện pháp cụ thể sao cho phù hợp với từng đối tượng học sinh.

  -Nhận thông tin phản hồi theo dõi sát đối tượng học sinh và đề xuất với Ban giám hiệu, với các ban ngành đoàn thể cùng hỗ trợ.

  1. Đối với Ban giám hiệu:

  -Ban giám hiệu lên lịch nâng kém cụ thể để giáo viên thực hiện.

  -Chỉ đạo giáo viên đa dạng hình thức nâng kém, kiềm cập đối tượng học sinh yếu kém, chưa đọc thông viết thạo này sao cho hiệu quả cao nhất.

  -Hàng tháng báo cáo về chuyên môn bằng văn để kịp thời đề ra giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tế của từng đối tượng học sinh.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 3. THEO DÕI KẾT QUẢ TỪNG ĐỊNH KỲ KIỂM TRA:

 

TT

Họ và tên học sinh

Kết quả đầu năm

Kết quả giữa học kỳ 1

Kết quả học kỳ 1

Kết quả giữa học kỳ 2

Kết quả cả năm học

 

Lớp 6/1 ( 01 Hs )

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Quốc Hoài

3,5

3,5

4,5

 

 

 

Lớp 6/2  ( 01 Hs )

 

 

 

 

 

2

Đoàn Thanh Bảo

2,5

3,0

3,5

 

 

 

Lớp 6/3  ( 02 Hs )

 

 

 

 

 

3

Phan Văn Phú

3,5

3,5

4,0

 

 

4

Đoàn Thanh Tân

3,5

4,0

4,0

 

 

 

Lớp 6/4 ( 03 Hs )

 

 

 

 

 

5

Thạch Văn Còn

2,5

3,0

4,5

 

 

6

Nguyện Minh Kha

1,5

2,5

3,5

 

 

7

Lê Thanh Phong

3,5

3,5

4,0

 

 

 

-Lưu í: Hai giáo viên bộ môn Ngữ vănToán theo dõi thường xuyên và  báo cáo về Ban giám hiệu tình hình học tập của các em học sinh trên và đưa ra tổ bàn bạc để tìm giải pháp tốt nhất để giảng dạy cho các em. Riêng giáo viên chủ nhiệm chủ động phối hợp với phụ huynh để kiềm cập nhằm giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản theo kịp cùng các bạn trong lớp.

Trên đây là các giải pháp khắc phục tình trạng học sinh yếu kém, học sinh chưa đọc thông, viết thạo của trường THCS Long Hòa. Giải pháp này đã được thông qua cho tập thể giáo viên thống nhất để cùng thực hiện.

 

 

                                                              KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

*Nơi nhận:

-Tổ trưởng

-Giáo viên bộ môn

-Lưu CM

 

                                                                          Hồ Văn Giang