Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 60
  • Trong tuần: 279
  • Tất cả: 37311
kế hoạch họp chi bộ tháng 3

ĐẢNG BỘ XÃ LONG HÒA                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ THCS LONG HÒA

                        *

                                                                             Long Hòa, ngày 25 tháng 03 năm 2019

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐỊNH KÌ THÁNG 03 NĂM 2019

 

- Thời gian họp:  Dự kiến họp chiều  27/03/2019. Tại VP trường THCS Long Hòa.

             

A.    Phần mở đầu: (ĐC Phúc )

            1. Thông báo tình hình đảng viên họp chi bộ tháng 03.

- Tổng số Đảng viên: 26  (Chính thức: 24, dự bị 2, Nữ : 14)

- Vắng mặt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lý do)…………..

……………………………………………………………………………………..

            2. Thông qua chương trình họp chi bộ

            3. Cử thư kí cuộc họp: (Thư kí : Lê Thị Chuyên )

B. Nội dung cụ thể :

1. Nội dung sinh hoạt tư tưởng:

a. Tình hình thời sự nỗi bật trong nước, quốc tế, địa phương, cơ quan, đơn vị:

- Thông báo việc học nhận thức đảng ( cô Tha); học lớp đảng viên mới ( Đ/C Vân, Thêm).

- Thông tin việc nâng lương trước hạn thời điểm tính là lúc quyết định công nhận thành tích có hiệu lực (tránh việc giáo viên thưa gởi vì sao nâng lương trước hạn không khớp thời điểm được xét nâng)

- Thông tin NQ 2019 xã Long Hòa đạt chuẩn NTM PGD tiến hành khảo sát xây mới khu vệ sinh học sinh nữ và khu vệ sinh giáo viên.

b. Quán triệt chủ trương chính sách mới của đảng, nhà nước và sự chỉ đạo của cấp trên:

- Quán triệt kế hoạch số 38-KH/ĐU ngày 12/03/2019 của Đảng ủy xã Long Hòa kế hoạch Ngăn ngừa, nói viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

- Quán triệt kế hoạch số 39-KH/ĐU ngày 15/03/2019 của Đảng ủy xã Long Hòa kế hoạch về công tác quốc phòng, quân sự địa phương 2019

- Quán triệt kế hoạch số 40-KH/ĐU ngày 15/03/2019 của Đảng ủy xã Long Hòa kế hoạch lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an 2019.

- Triển khai hướng dẫn số 02-HD/BCĐ ngày 20/3/2019 của Ban chỉ đạo QCDC ở cơ sở và PTTĐ “ Dân vận khéo” hướng dẫn tiêu chí thi đua loại hình thực hiện theo nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ “ Về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”

2. Nhận xét tình hình tư tưởng của đảng viên:

- Tư tưởng của Đảng viên trong đơn vị ổn định, không có biểu hiện sa sút ý chí.

- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh  đảng viên, tham gia quán triệt chuyên đề 2019 và viết cam kết, đăng ký, xây dựng kế hoạch 2019.

- Việc thực hiện nghị quyết TW 4 khóa XII không có biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đảng viên chi bộ.

- Việc Chấp hành điều lệ Đảng tốt không vi phạm, thực hiện qui định 76 về giữ mối liên hệ nơi cư trú thực hiện tốt.

3. Thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 03/2019 và chương trình công tác tháng 04/2019.

3.1 Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi bộ tháng 03/2019:

a. Những việc làm được:

- Tuyên truyền đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Thực hiện chỉ đạo bồi giỏi thi học sinh giỏi khối 6,7 (tổ chức đưa học sinh tham gia thi an toàn) và  khối 9 thi Tỉnh (theo hướng dẫn SGD)

- Tham gia trưng bày Đ DDH cấp huyện (có nhiều sản phẩm)

- Duy trì vệ sinh trường lớp thực hiện tinh thần chỉ thị 15 của Tỉnh ủy.

- Lãnh đạo công tác rà soát xét nâng lương và phụ cấp thâm niên hàng tháng với tổ chức PGD (tháng 4/2019 đúng qui định)

-  Nề nếp học sinh được cũng cố có chuyển biến tích cực.

- Tổ chưc khảo sát chất lượng giũa học kỳ II đúng qui chế.

- Công tác nâng kém đạt hiệu quả đề ra.

- Các tổ chuyên môn có tập trung chấn chỉnh công tác đổi mới phương pháp dạy học. (chú ý phát triển năng lực tư duy)

b. Những việc chưa làm được:

- Công tác duy trì sỉ số học sinh (tiếp tục có 06 học sinh bỏ học trong tháng và đến thời điểm là 25 HS)

- Chất lượng ĐDDH trưng bày chưa cao.

- Công tác đăng ký mô hình Dân Vận Khéo chưa đạt.

c. Nguyên nhân:

- Học sinh đi làm thuê tại TPHCM.

- Các tổ chưa có phân công nhóm cụ thể chuẩn bị cho thi trưng bày ĐDDH.

3.2. Nhiệm vụ của chi bộ tháng 04/2019:

a/ Công tác xây dựng đảng:

            a.1 Chính trị tư tưởng:

- Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Triển khai tuyên truyền TT32 BGD-ĐT hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục PT mới; TT33 BGD-ĐT hướng dẫn thực hiện công tác xã hội trong trường học.  

- Triển khai lại Nghị định 56/2015/NĐ-CP và nghị định 108.( chuẩn bị cho ĐGCC-VC cuối năm)

            a.2 Công tác tổ chức:

- Thực hiện duyệt nâng lương quí II/2019 ( A1).

- Phân công Đ/C Dương phụ trách công tác xã hội trường học.

b. Công tác chuyên môn:

- Tiếp tục chỉ đạo bồi giỏi thi học sinh giỏi  khối 9 (tháng 4)

- Tiếp tục ổn định nề nếp học sinh, tăng cường công tác nâng kém chuẩn bị kiểm tra HKII.

- Duy trì vệ sinh trường lớp thực hiện tinh thần chỉ thị 15 của Tỉnh ủy.

- Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ theo kế hoạch

c/ Công đoàn:

- Báo cáo chi ủy chi bộ (định kỳ nghe đoàn thể báo cáo)

- Vận động giáo viên thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, ứng xử thân thiện văn hóa với học sinh, đồng nghiệp, người dân.

- Tuyên truyền giáo viên thường xuyên cập nhật thông tin trên Website của trường.

- Phát động, triển khai mô hình Dân vận khéo 2019.

            4. Chi bộ thảo luận đóng góp ý kiến cho các nội dung nêu trên:

C. Phần kết thúc:

1. Kết luận phần thảo luận

2. Biểu quyết các chỉ tiêu thông qua kết luận.

3. Phân công nhiệm vụ đảng viên.

4. Thu và đóng Đảng phí.

                                                                                                                  TM.Chi bộ

                                                                                                                       Bí thư

 

 

 

                                                                                                                Hứa Văn Phúc