Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 47
  • Trong tuần: 266
  • Tất cả: 37298
kế hoạch họp chi bộ tháng 2

ĐẢNG BỘ XÃ LONG HÒA                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ THCS LONG HÒA

                        *

                                                                             Long Hòa, ngày 24 tháng 02 năm 2019

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐỊNH KÌ THÁNG 02 NĂM 2019

 

- Thời gian họp:  Dự kiến họp chiều  27/02/2019. Tại VP trường THCS Long Hòa.

             

A.    Phần mở đầu: (ĐC Phúc )

            1. Thông báo tình hình đảng viên họp chi bộ tháng 02.

- Tổng số Đảng viên: 26  (Chính thức: 24, dự bị 2, Nữ : 13)

- Vắng mặt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lý do)…………..

……………………………………………………………………………………..

            2. Thông qua chương trình họp chi bộ

            3. Cử thư kí cuộc họp:(Thư kí : Lê Thị Chuyên )

B. Nội dung cụ thể :

1. Nội dung sinh hoạt tư tưởng:

a. Tình hình thời sự nỗi bật trong nước, quốc tế, địa phương, cơ quan, đơn vị:

- Triển khai nghị quyết chi bộ 2019.( NQ số 01/NQ-CB ngày 27/02/2019)

- Triển khai nghị quyết phân công nhiệm vụ đảng viên chi bộ 2019. (NQ số 02/NQ-CB ngày 27/02/2019)

 - Triển khai nghị  quyết về việc lãnh đạo đoàn thể chi bộ 2019 ( NQ số 03/NQ-CB ngày 27/02/2019)

- Triển khai nghị  quyết về việc lãnh đạo xây dựng trường học an toàn an ninh trật tự  chi bộ 2019 ( NQ số 04/NQ-CB ngày 27/02/2019)

- Triển khai qui chế số 01/QC-CB qui chế làm việc chi bộ 2019

b. Quán triệt chủ trương chính sách mới của đảng, nhà nước và sự chỉ đạo của cấp trên:

 Quán triệt công văn số 124-CV/ĐU ngày 19/02/2019 về việc xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu gắn với kế hoạch học tập và làm theo Bác năm 2019 kế hoạch số 86-KH/HU ngày 16/01/2018 kế hoạch nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

2. Nhận xét tình hình tư tưởng của đảng viên:

- Tư tưởng của Đảng viên trong đơn vị ổn định, không có biểu hiện sa sút ý chí.

- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh  đảng viên, giáo viên có ý thức chấp hành nghiêm túc vui xuân, tiết kiệm.

- Việc thực hiện nghị quyết TW 4 khóa XII không có biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đảng viên chi bộ.

- Việc Chấp hành điều lệ Đảng tốt không vi phạm, qui định 76 về giữ mối liên hệ nơi cư trú thực hiện tốt .

3. Thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2019 và chương trình công tác tháng 03/2019.

3.1 Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi bộ tháng  02/2019:

a. Những việc làm được:

- Tuyên truyền kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Lãnh đạo công tác xét kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục (có 01 giáo viên đủ điều kiện đề nghị KNCVSNGD)

- Công tác rà soát điều kiện thi thăng hạng giáo viên hạng III lên hạng II. (hoàn tất giáo viên đã nộp hồ sơ theo qui định)

- Xây dựng các nghị quyết chi bộ 2019.

- Chỉ đạo tốt bồi giỏi chuẩn bị thi học sinh giỏi khối 6,7, 9 cấp tỉnh.

- Tổ chức lao động tổng vệ sinh trường lớp thực hiện tinh thần chỉ thị 15 của Tỉnh ủy (trước khi nghỉ tết giáo viên và học sinh)

- Thực hiện  tết cho giáo viên chu đáo với tinh thần vui xuân tiết kiệm, an toàn, lành mạnh.

- Giáo viên tham gia trực tết an toàn.

b. Những việc chưa làm được:

- Các giải pháp ngăn chặn học sinh bỏ học sau tết chưa đạt hiệu quả (có 09 học sinh bỏ học sau tết)

- Xét KNCVSNGD có con người chưa có hồ sơ nộp về trên.

c. Nguyên nhân:

PHHS cho con nghỉ học phụ gia đình (ý thức của PH và học sinh chưa tích cực học tập cho bản thân)

GV chưa chủ động kê khai quá trình công tác thực hiện hồ sơ.

3.2. Nhiệm vụ của chi bộ tháng 03/2019:

a/ Công tác xây dựng đảng:

            a.1 Chính trị tư tưởng:

- Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Đảng viên chủ động thực hiện xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu gắn với kế hoạch học tập và làm theo Bác 2019.

            a.2 Công tác tổ chức:

- Lãnh đạo công tác rà soát xét nâng lương và phụ cấp thâm niên hàng tháng với tổ chức PGD.

b. Công tác chuyên môn:

- Tiếp tục chỉ đạo bồi giỏi thi học sinh giỏi khối 6,7 và các môn còn lại khối 9. (thi vào 21/3)

- Tiếp tục ổn định nề nếp sau tết các khối lớp.

- Tổ chưc khảo sát chất lượng giữa học kỳ II.

- Tăng cường công tác nâng kém đạt hiệu quả đề ra.

- Các tổ chuyên môn tập trung chấn chỉnh công tác đổi mới phương pháp dạy học.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng 26/3.

- Duy trì vệ sinh trường lớp thực hiện tinh thần chỉ thị 15 của Tỉnh ủy.

c/ Công đoàn thể:

- Vận động giáo viên tích cực tham gia trưng bày ĐDDH cấp huyện.

- Vận động thu đăng nộp quỹ mái ấm công đoàn đạt chỉ tiêu trên giao.

-  Vận động đăng ký tham gia mô hình Dân vận khéo 2019.

- Thông báo ý kiến kết luận của bí thư chi bộ về chủ trương Công đoàn tiết kiệm 2.000.000 đồng trở lên/quý lập quỹ tham quan du lịch và GVCN được xét chất lượng kết quả học sinh sau thi lại (chỉ xét danh hiệu thi đua LĐTT)

            4. Chi bộ thảo luận đóng góp ý kiến cho các nội dung nêu trên:

C. Phần kết thúc:

1. Kết luận phần thảo luận

2. Biểu quyết các chỉ tiêu thông qua kết luận.

3. Phân công nhiệm vụ đảng viên.

4. Thu và đóng Đảng phí.

                                                                                                                  TM.Chi bộ

                                                                                                                       Bí thư

 

 

 

                                                                                                                Hứa Văn Phúc