Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 55
  • Trong tuần: 274
  • Tất cả: 37306
thời khóa biểu
PHÒNG GD CHÂU THÀNH THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 6,9 ( BUỔI CHIỀU )
TRƯỜNG THCS LONG HÒA Áp dụng  từ ngày 13/8/2018
THỨ LỚP 6,1 6,2 6,3 6,4 9,1 9,2 9,3      
TIẾT      
HAI 1                                  
2                                  
3                 Hóa Dũng MT Vân Sinh Trúc      
4                 Toán T.Anh Sinh Trúc Văn Hương      
5                 Sinh Trúc Hóa Dũng Toán H.Phúc      
BA 1                                  
2                                  
3 Khôi     TD Phú Toán Giang TD Trình TH Nam Quân      
4 TD Phú Khôi Toán Giang Văn Chi MT Vân TH Nam TD Trình      
5     TD Phú Toán Giang Văn Chi Văn Hương TD Trình  MT Vân      
1                                  
2                                  
3     TD Phú Truyền     AN Tiền Văn Hương TD Trình       
4 Sinh Hương Toán Khoắn TD Phú Truyền Quân TD Trình  AN Tiền      
5 Toán Khoắn Sinh Hương     TD Phú TD Trình  AN Tiền Hóa Phong      
NĂM
(Học
sáng)
1                                  
2                                  
3                                  
4                                  
5                                  
SÁU 1                                  
2                                  
3 TD Phú                              
4 TH Nam Văn Chi Văn Nhung Toán Giang                  
5 TH Nam Văn Chi Văn Nhung TD Phú                  
BẢY 1                                  
2                                  
3                                  
4                                  
5                                  
                        P. HIỆU TRƯỞNG