Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 30
  • Trong tuần: 249
  • Tất cả: 37281
thời khóa biểu
PHÒNG GD CHÂU THÀNH THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 6,9 ( BUỔI SÁNG )
TRƯỜNG THCS LONG HÒA Áp dụng  từ ngày 13/8/2018
THỨ LỚP 6,1 6,2 6,3 6,4 9,1 9,2 9,3      
TIẾT      
HAI 1 CC   CC   CC   CC   CC   CC   CC        
2 Toán Khoắn GD Thọ AV Nga Văn Chi Sinh Trúc Toán H.Phúc GDCD Sô Pha      
3 Toán Khoắn AN Tiền AV Nga Văn Chi Toán T.Anh Toán H.Phúc Chung      
4 Văn TB Nhung Văn Hoa Lý Địa Chi AN Tiền Toán T.Anh Lý TB Quân Văn N.Hương      
5 Văn TB Nhung Văn Hoa Lý Sinh(tb) Hương Sinh(tb)  Tùng CN Tân Toán(tb) H.Phúc Văn N.Hương      
BA 1 Văn Hoa Lý AV Nga TH Nam Truyền Văn Chuyên Chung Hóa Dũng      
2 Văn Hoa Lý AV Nga TH Nam Toán Chung Văn Chuyên Hóa Dũng Địa Duyên      
3 AV Nga Khôi Truyền CN Thi TH Nam Sử Hoa Lý Toán H.Phúc      
4 AV Nga Địa Chi CN Thi Toán Chung TH Nam Văn Chuyên Toán H.Phúc      
5                                  
1 Sinh T.Hương Toán Khoắn Toán Chung TH Nam Hóa Dũng Toán H.Phúc AV Nga      
2 Văn Hoa Lý Toán Khoắn Toán Chung TH Nam Văn Chuyên Toán H.Phúc AV Nga      
3 Văn Hoa Lý MT Vân Sinh T.Hương AV Chì H.Phúc Văn Chuyên TH Nam      
4 AN Tiền Sinh T.Hương MT Vân AV Chì Sử Hoa Lý Văn Chuyên TH Nam      
5                                  
NĂM 1 CN Thi Toán Khoắn Văn Nhung Sử N.Hương AV Nga Địa Duyên CN Tân      
2 Địa Chi Toán Khoắn Văn Nhung AV Chì AV Nga GDCD Sô Pha Văn N.Hương      
3 Toán(tb) Khoắn AV Nga CN Thi Địa Chi GDCD Sô Pha Chung Sinh Trúc         
4 Sử N.Hương Toán(tb) Khoắn AV Nga Toán Chung Địa Duyên Sinh Trúc Toán(tb) H.Phúc      
5                 Toán(tb) T.Anh Toán(tb) H.Phúc Chung      
SÁU 1 AV Nga TH Nam AN Tiền MT Vân Địa Duyên CN Tân Văn N.Hương      
2 MT Vân TH Nam GD Thọ Sinh T.Hương H.Phúc Địa Duyên Văn N.Hương      
3 Khôi CN Thi Sử N.Hương GD Thọ Toán T.Anh AV Nga Toán H.Phúc      
4 GD Thọ Sử N.Hương Sinh T.Hương CN Thi Toán T.Anh AV Nga Toán H.Phúc      
5                 HN Dương HN Dương HN Dương      
BẢY 1 CN Thi Văn Hoa Lý Toán Chung Sinh T.Hương Sinh Trúc Văn Chuyên Hóa Dũng      
2 Sinh T.Hương Văn Hoa Lý Toán Chung Văn Chi Hóa Dũng Văn Chuyên Sinh Trúc      
3 Toán Khoắn CN Thi Văn Nhung Văn Chi Văn Chuyên Hóa Dũng Địa Duyên      
4 Toán Khoắn Sinh T.Hương Văn Nhung Toán Chung Văn Chuyên Sinh Trúc Sử Hoa Lý      
5 SHCN Khoắn SHCN Hoa Lý SHCN Hương SHCN Chi SHCN T.Anh SHCN Chuyên SHCN Chung      
                        HIỆU TRƯỞNG