Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 42
  • Trong tuần: 261
  • Tất cả: 37293
TKB - HKII- Buổi sáng
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 6,9
Áp dụng kể từ ngày 02/01/2017
LỚP 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 9,1 9,2 9,3
TIẾT
1 CC   CC   CC   CC   CC   CC   CC   CC   CC  
2 CN Hoa Toán Khoắn Toán Khôi Văn Nhung AN Tiền Toán Thiện AV Thiện Văn N.Hương Sinh Trúc
3 CN Hoa Toán Khoắn Toán Khôi Văn Nhung Sinh Thi Toán Thiện AV Thiện Văn N.Hương HN Nhàn
4 Toán Khoắn Văn H.Lý TH Nam Toán Khôi Toán Thiện AN Tiền  Toán H.Phúc AV Thiện Văn Chuyên
5 Toán Khoắn Văn H.Lý TH Nam Toán Khôi Toán Thiện CN Tân Toán H.Phúc AV Thiện Văn Chuyên
1 V.Truyền TH Nam Văn Chuyên Sử N.Hương CN Tân Địa Chi Chung Sinh Trúc H.Phúc
2 Hóa T.Hương TH Nam Văn Chuyên Toán Khôi Sử Thủy AV Thiện Sinh Trúc Toán T.Anh GD Phúc
3 Sinh T.Hương Văn H.Lý AV Nga Toán Khôi GD Thọ AV Thiện GD Phúc Toán T.Anh Sinh Trúc
4 AV Nga Văn H.Lý Sử N.Hương Địa Chuyên AV Thiện V.Truyền Toán H.Phúc GD Sô Pha  Toán T.Anh
5 AV Nga GD Thọ Địa Chi V.Truyền AV Thiện Sử Thủy Toán H.Phúc Chung Toán T.Anh
1 Toán Khoắn AV Nga Toán Khôi CN Hoa CN Tân Toán Thiện Văn N.Hương Sinh Trúc Hóa Dũng
2 Toán Khoắn AN Tiền Toán Khôi AV Thiện TH Nam Toán Thiện Văn N.Hương Hóa Dũng Văn Chuyên
3 AN Tiền Sử N.Hương Văn Chuyên AV Thiện TH Nam Sinh Thi Hóa Dũng Chung Sử
4 Sử N.Hương Địa Chi Văn Chuyên AN Tiền Toán Thiện TH Nam Sinh Trúc Sử AV Thiện
5 Địa Chi MT Vân AN Tiền Sinh Thi Toán Thiện TH Nam Sử CN Phong AV Thiện
1 Toán(tc) Khoắn AV Nga Văn (tc) Chuyên Văn Nhung Toán(tc) Thiện CN Tân Văn N.Hương Địa Duyên TH Nam
2 Toán(tc) Khoắn AV Nga Văn (tc) Chuyên Văn Nhung Toán(tc) Thiện MT Vân Chung Văn N.Hương TH Nam
3 Tuần thứ 3 của tháng thực hiện NGLL tiết 3,4;
4 Tuần thứ 2,4 của tháng họp tổ từ 8h40-10h30; Họp Công đoàn bố trí buổi chiều tuần thứ 2 hoặc thứ 4
5 Họp Hội đồng, chuyên môn chung 1 buổi bố trí tuần 1 hoặc 2 tùy tình hình thực tế
1 MT Vân Toán Khoắn AV Nga CN Hoa Văn Nhung Văn Chi TH Nam Văn N.Hương Hóa Dũng
2 Văn Toán Khoắn AV Nga AV Thiện Văn Nhung Văn Chi TH Nam Văn N.Hương CN Phong
3 Văn V.Truyền MT Vân Sinh Thi AV Thiện GD Thọ CN Phong Hóa Dũng H.Phúc
4 GD Thọ Hóa T.Hương CN Hoa MT Vân Sinh Thi AV Thiện Văn N.Hương TH Nam Văn Chuyên
5 AV Nga Sinh T.Hương CN Hoa GD Thọ MT Vân Sinh Thi Văn N.Hương TH Nam Văn Chuyên
1 Văn Toán(tc) Khoắn V.Truyền TH Nam Địa Chi Toán(tc) Thiện Hóa Dũng Toán T.Anh HN Nhàn
2 Văn Toán(tc) Khoắn Hóa T.Hương TH Nam Văn Nhung Toán(tc) Thiện HN Nhàn Toán T.Anh Địa Duyên
3 TH Nam CN Hoa Sinh T.Hương Toán(tc) Khôi Văn Nhung Văn Chi Địa Duyên Sử Hoa Lý Toán T.Anh
4 TH Nam CN Hoa GD Thọ Toán(tc) Khôi V.Truyền Văn Chi Sử Hoa Lý HN Nhàn Toán T.Anh
5 SHCN T.Hương SHCN Khoắn SHCN Chuyên SHCN Khôi SHCN Nhung SHCN Chi SHCN Duyên SHCN Hoa Lý SHCN T.Anh
Học sinh khối 9 học hướng nghiệp vào sáng thứ 5 tuần thứ 2,3,4 P. HIỆU TRƯỞNG