Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 14
  • Trong tuần: 233
  • Tất cả: 37265
TKB-HK II- Buổi chiều
PHÒNG GD CHÂU THÀNH THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 7,8
TRƯỜNG THCS LONG HÒA Áp dụng kể từ ngày 06/03/2017
   
THỨ LỚP 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 8,1 8,2 8,3 8,4
TIẾT
HAI 1 Toán Phương Sinh Trúc Sử Rơi Toán Hoa AV Huy Toán Phi T.Anh Văn Sô Pha AV Thiện
2 Toán Phương Văn Rơi Văn Thủy Toán Hoa AV Huy Toán Phi Địa Duyên Văn Sô Pha Toán V.Truyền
3 Sinh Trúc Văn Rơi Văn Thủy Địa Chi Phương Địa Duyên Văn Sô Pha T.Anh Toán V.Truyền
4 Văn Rơi Toán Phương TH Thêm Văn Thủy MT Vân AV Huy Văn Sô Pha Địa Duyên Sử Nhung
5 Văn Rơi Toán Phương TH Thêm Văn Thủy Địa Chi Sử Nhung Hóa Tùng MT Vân Địa Duyên
BA 1 TH Thêm Sử Rơi GD Thọ Toán Hoa Toán Tân Địa Duyên AV Huy Sinh T.Hương Văn Sô Pha
2 TH Thêm GD Thọ Toán Phương Toán Hoa Toán Tân Hóa Tùng AV Huy Địa Duyên Văn Sô Pha
3 GD Thọ Địa Duyên Toán Phương Địa Chi Văn Thủy Văn Sô Pha Sinh Dương Hóa Phong Sinh T.Hương
4 Toán Phương TH Thêm Địa Chi Sử Rơi Văn Thủy Văn Sô Pha Địa Duyên AV Huy Hóa Phong
5 Toán Phương TH Thêm Sử Rơi Sinh Phong Địa Chi GDCD Thọ Hóa Tùng AV Huy Địa Duyên
1 Văn Rơi AV Nga AV Huy Văn Thủy Sinh Thi Hóa Tùng Toán Phi Văn Sô Pha Sinh T.Hương
2 Văn Rơi AV Nga AV Huy Văn Thủy TH Thêm Sinh Dương Toán Phi Văn Sô Pha AV Thiện
3 MT Vân AN Tiền Sinh Phong AV Huy TH Thêm CN Khôi Sử Nhung Sinh T.Hương AV Thiện
4 AV Nga Văn Rơi AN Tiền AV Huy Toán Tân TH Thêm MT Vân Sử Nhung Văn Sô Pha
5 AV Nga Văn Rơi Lý  Quân MT Vân Toán Tân TH Thêm CN Khôi Hóa Phong Văn Sô Pha
NĂM 1 Sử Rơi Địa Duyên Địa Chi GD Thọ AV Huy Văn Sô Pha TH Thêm H(tc) Tùng CN Khôi
2 Địa Duyên CN Dương AV Huy Quân Sử Rơi Văn Sô Pha TH Thêm CN Khôi GDCD Thọ
3 Tuần thứ 3 của tháng thực hiện NGLL tiết 3,4
4  
5  
SÁU 1 Địa Duyên Lý  Quân Văn Thủy AN Tiền Sử Rơi AV Huy Văn Sô Pha Toán V.Truyền T.Anh
2 Sử Rơi Hóa Trúc Văn Thủy CN Thi AN Tiền AV Huy Văn Sô Pha Toán V.Truyền TH Thêm
3 AN Tiền MT Vân Toán Phương Su Rơi Văn Thủy T.Anh Toán Phi AV Huy TH Thêm
4 CN Dương Sử Rơi Toán Phương AV Huy Văn Thủy MT Vân Toán Phi TH Thêm Toán V.Truyền
5                     AN Tiền AV Huy TH Thêm Toán V.Truyền
BẢY 1 Lý  Quân AV Nga Sinh Phong Toán(tc) Hoa CN Thi Sinh Dương GD Thọ Toán V.Truyền MT Vân
2 Hóa Trúc Toán Phương CN Thi Toán(tc) Hoa GD Thọ Toán Phi AN Tiền Toán V.Truyền Hóa Phong
3 AV Nga Toán Phương MT Van Sinh Phong Sinh Thi Toán Phi Sinh Dương GD Thọ AN Tiền
4 SHCN Phương SHCN Thọ SHCN Trình SHCN Hoa SHCN Thi SHCN Phi SHCN Dương SHCN V.Truyền SHCN Phong
5                                    
                              P. HIỆU TRƯỞNG    
Phụ chú GV thực hiện nghiêm túc thời khóa biểu đã phân công, không được tự ý sữa đổi                      
  Thứ 5 học sinh khối 6,9 vẫn học sáng, học sinh khối 7,8 học chiều.