Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 48
  • Trong tuần: 267
  • Tất cả: 37299
Báo cáo hội giảng tỉnh môn Hóa

PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÒA MINH B                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 16/BC-THCS  HMB                              Hòa Minh, ngày  11 tháng 03 năm 2019

 

BÁO CÁO

Về việc thực hiện Hội giảng, Báo cáo chuyên đề cấp tỉnh môn Hóa

 

Căn cứ vào kế hoạch tổ chức Hội giảng sinh hoạt chuyên đề của tổ bộ môn Hóa cấp tỉnh năm 2018-2019.

Thực hiện kế hoạch số 57 ngày 08 tháng 10 năm 2018 của PGD-ĐT Châu Thành về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn, thao giảng, hội giảng, chuyên đề bộ môn trong năm học 2018-2019;

Trên cơ sở tình hình thực tế về trường lớp và đội ngũ giáo viên năm học 2018-2019 và công tác Phối hợp của hai đơn vị THCS Hòa Minh B và THCS Long Hòa,

Nay Hiệu trưởng trường THCS Hòa Minh B báo cáo lãnh đạo PGD&ĐT Châu Thành, về công tác chuẩn bị Hội giảng, báo báo chuyên đề cấp tỉnh môn Hóa cụ thể như sau:

1. Tiết dạy Hội giảng Môn Hóa 9

- Bài 44: Rượu Etilic, (Tiết 57, tuần 29)

- Thời gian thực hiện: Tuần 29 - Ngày thứ năm 21 tháng  03 năm 2019.

- Tiết trong ngày: Tiết 2 - từ 13h45 đến 14h15;

                                           - Lớp dạy: lớp 9/2

        - Giáo viên dạy: Dương Hải Hòa– đơn vị THCS Hòa Minh B

            2. Báo cáo chuyên đề:

- Tên Chuyên đề: Phương pháp tổ chức dạy học theo chủ đề môn Hóa 9

- Thời gian thực hiện: Tuần 29 - Ngày thứ năm 21 tháng  03 năm 2019.

- Tiết trong ngày: Tiết 3 - từ 14h30 đến 17 giờ;

        - Giáo viên báo cáo: Ngô Văn Dũng– đơn vị THCS Long Hòa

3. Dự kiến số lượng khách mời:  30 đại biểu

Nay Hiệu trưởng trường báo cáo đến lãnh đạo PGD-ĐT Châu Thành để báo cáo về Phòng Trung học Sở GD-ĐT.   

   KT. HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                                                                                                                                                 

      P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                   Nguyễn Thanh Nhàn